Poradenství přes IT


Přejdi na obsah

Informace

Ceníky

Důležité informace


Ceny jsou platné od 1.2.2017

Ceníky jsou nyní rozdělené pro nepodnikatelskou sféru (tj. osobní) a pro podnikatele (OSVČ, s.r.o., a.s., ...).Způsoby platbyBankovním převodem ( dále jen B.P.) : K zaplacení přes B.P. je nutné dodržet splatnost částky. Většinou se pohybuje do max. 7 dnů od data přijetí faktury (učtenky). Datum splatnosti je den, kdy jsou částky připsány na Bankovní účet, který je napsán na faktuře. Narozdíl od platbou v hotovosti, nezáleží na dokončení služby, ale dnem přijetí faktury. Jako Variabilní symbol je číslo zákázky či ID (při členství ve V.I.P. Sekci)

Záloha a doplatek ( dále jen "Z a D" ) : V případě delší spolupráce (př. dlohodobější školení či nákup PC a SW), lze se po dohodě domluvit "Z a D". V tomto případě Záloha činí
min. 25% z celkové částky a zbytek po dokončení služby.
Reklamace


V případě B.P. a "Z a D", že nedostojíme vůči Vám závazkům (tj. nedodržením termínu, bez předchozího upozornění) je navrácena částka zpět na Váš bankovní účet a to do max. 14 dnů po zjištění těchto zkutečností.

V případě, že u služby (dlouhodobější školení) máte předplaceno celých 12 lekcí a na některou nepříjdete a předem se neomluvíte, je to vzato, jako by jste lekci absolvovali. V tomto případě nevracíme peníze zpět.